A Berlini Híradó 43. száma (2017-18. tél, 32 oldal) PDF-formátumban olvasható, kb. 1,5 MB!

A lap nyomtatott változata az Egyesület 2018. január 12-iki rendezvényén kapható először, majd törzsasztalainkon, valamint az Egyesület vezetőségénél áll rendelkezésre. Ára nem tagok esetében 2 euró.

Korábbi számaink szintén elektronikus formában rendelkezésre állnak. Igény esetén az egyesület vezetőségénél beszerezhetők.

 

 

 

Copyright: Ungarische Vereinigung e.V. Berlin
Erstellt am 02.12.10, geändert am: 03.05.06